De Dalrymple Twitterati

21/10/2011 Opinie - Volgens een enquête van Tempo Team is de meerderheid van de Belgen voor een strenge aanpak van werkzoekenden. Wij lazen ook nog wat anders in die enquête...


Voor wat hoort wat?

Daar zijn ze weer, de zelfverklaarde koningen van het neoliberalisme.

 Als vissen in het water bewegen ze zich doorheen de Twittergemeenschap, met duizenden volgelingen. Messiassen van het grote gelijk. Boven hun hoofd een aureool als reservewiel voor hun te dure koersfiets. De wielen van die fiets dragen de koosnaampjes “voor wat” en “hoort wat” en daarmee bestijgen ze moeiteloos de cols van de sociaal-economische uitdagingen.

Of het nu gaat over het aan de schandpaal nagelen van verkeersovertreders of het aanklagen van gepamper, één ding hebben ze gemeen: ze spreken de taal van het allernieuwste neoliberalisme. Eigen verantwoordelijkheid. Zelfsturing. Harde aanpak. Responsabilisering. Oftewel Dalrymple in een notendop.

Euforie

Deze week gaven ze zich over aan een golf van euforie. Aanleiding waren de resultaten van de enquête die Tempo Team had afgenomen bij 1.500 Belgen.

En wat bleek: de meerderheid van de Belgen is voor een strenge aanpak van werkzoekenden en voor het inperken van dewerkloosheidsvergoeding.

Nu valt er natuurlijk veel te zeggen over de zin en vooral onzin van nog strengere activering of in de tijd beperkte uitkeringen, maar dat is niet wat in het oog springt in dit verhaal. Het baanbrekend nieuws was: de gewone burger (ja, zelfs de Walen, zelfs de Walen!) schaarde zich aan de zijde van de Dalrymple-adepten.

De triomfantelijke tweets lieten niet lang op zich wachten.

“Belg is het beu dat teveel landgenoten die kunnen werken aangeboden jobs blijven weigeren en vraagt hardere aanpak…” (Karel Van Eetvelt, UNIZO)

“Belgen zijn een slim volk: Belgen zijn voor afnemende werkloosheidsuitkering” (Jo Libeer, VOKA).

Om maar een paar pareltjes te noemen.

Tempo Team

Eerst even over de boodschapper.

Tempo Team, was dat geen uitzendkantoor? Heeft de stem van de gewone burger tegenwoordig een winstmarge?

Een uitzendkantoor kan natuurlijk best wel vanuit haar maatschappelijke opdracht een bijdrage willen leveren aan het debat over waar het naar toe moet met onze arbeidsmarkt. Tempo Team is ongetwijfeld erg ruimdenkend en geëngageerd. Je ziet dat, terzijde, ook op hun website, waar de knop “voor Polen” prominenter aanwezig is dan de knop “voor Franstaligen”.

Maar maatschappelijke opdracht of niet, het blijft natuurlijk wel een feit dat de boodschapper in deze het dagelijks brood verdient met invullen van eerder precaire en doorgaans niet goed betaalde jobs. Niet bepaald jobs, kortom, op basis waarvan je bankbediende je glimlachend een woonkrediet toestaat. En niet toevallig zijn het ook net die jobs waar een hardere aanpak werklozen naar toe zal drijven.

De boodschap dan

Eigenlijk is die niet zo verrassend.

Het aangewakkerde wij/zij gevoel in ons land, de angst die ons wordt aangejaagd (voor het vingertje van Europa, voor de ratingbureau’s aan wiens voeten we ons nederig neervlijen, voor Griekse tragedies, …), het beeld van de moegetergde, hardwerkende Vlaming, … ze zijn zo alom tegenwoordig bij politiek en opiniemakers dat het al een wonder zou mogen heten als er iets anders uit de enquête naar voor was gekomen.

Maar wacht eens, er zijn ook een paar meer verrassende vaststellingen uit de resultaten van Tempo Team op te maken. Die worden niet in de verf gezet en haalden, om onbegrijpelijke redenen trouwens, de krantenkoppen niet.

  • De meerderheid van de Belgen (56% of 72%, het persbericht van TempoTeam geeft tegenstrijdige cijfers) wil niet dat de sociale zekerheid gesplitst wordt, ondanks de niet aflatende demonisering van de sociale zekerheid als zogenaamde drijfveer voor “onrechtvaardige transfers”.
  • 72% vindt dat brugpensioen nuttig en nodig is en niet mag worden afgeschaft, ondanks niet aflatende aanvallen op het systeem en een overheersend politiek klimaat dat brugpensioen tot de zogenaamd onbetwistbare boeman maakt in het debat over langer werken.
  • 58% wil dat er quota opgelegd worden aan bedrijven om hen te verplichten ouderen aan te werven, ondanks de halsstarrige mythes over ouderen die enkel nog willen uitbollen, vervroegd uittreden en hun “verantwoordelijkheid” niet willen opnemen.

De voorstanders van een sterke sociale zekerheid, de verdedigers van het brugpensioen en zij die blijven ijveren voor een hardere aanpak van discriminatie en vooroordelen in de aanwervingspraktijken van de bedrijven, mogen zich dus gesterkt voelen: de gewone burger staat achter hen...

Contact

  • Philippe Diepvents - Adviseur Studiedienst - 0477 70 97 95

Zoek op trefwoord

werkzoekenden