Rio+20: interview Willy De Backer (ETUI)

Duurzame oplossingen voor de crisis gezocht.

In juni vindt in Brazilië een internationale top plaats over duurzame ontwikkeling: Rio+20. De ecologische achteruitgang en de schrijnende armoede zijn de twee hoofdthema’s. Hoe kunnen we die met elkaar verbinden?


Willy De Backer is hoofd communicatie bij het Europese vakbondsinstituut ETUI (European Trade Union Institute). Dat verricht onderzoek in opdracht van het Europees Vakverbond (EVV), waarbij ook het ABVV is aangesloten. De Backer draait al jaren mee op Europees klimaatvlak: eerst bij de groene partij Agalev, dan bij de nieuwssite EurActiv en vandaag via de blogs 3EIntelligence en The Great Transition. Zijn visies over duurzaamheid zijn kritisch en confronterend, maar net daardoor ook leerrijk.

Verliest de vakbeweging de ecologische crisis uit het oog?

De Backer: “Ik heb de indruk dat er binnen de Europese vakbonden wel degelijk aandacht is voor de ecologische crisis, maar dat het moeilijk blijft er een echt strijdpunt van te maken. Voor een deel is dat begrijpelijk, gezien de ernstige sociale strijd die vakbonden vandaag moeten voeren: bedrijven sluiten, de werkloosheid stijgt zorgwekkend.
Maar we kijken vandaag naar de economische problemen met dezelfde bril als voor 2008. We blijven de analyse maken dat zolang de koek groeit, we een groter stuk kunnen blijven eisen. Terwijl die groeiende koek ook nadelige gevolgen heeft: verdere ecologische achteruitgang, meer armoede en een grotere sociale kloof.”

Welke bril moeten we dan opzetten?

De Backer: “We zullen anders moeten leren kijken naar ongelijkheid. Niet alleen maar focussen op loonsverhoging en koopkracht. En bondgenoten zoeken bij de milieubeweging. Al is die er ook niet in geslaagd om het ecologische schuldenverhaal te linken aan het economische schuldenverhaal. De milieubeweging heeft de economische problematiek uit het oog verloren. Toen de crisis er was, hadden ze geen alternatieve recepten klaar.”

Een alternatief voor de keuze tussen bezuinigen of investeren in groei?

De Backer: “Meer en meer stemmen gaan op om opnieuw groei te realiseren, maar dat gaat niet zomaar. Economische groei hangt van zoveel factoren af dat je die niet allemaal in de hand hebt. Grondstoffen bijvoorbeeld worden schaarser en duurder. We zullen creatief moeten zijn met de oplossingen.
Een optie is: inzetten op ecologische bezuinigingen, want we verbruiken meer grondstoffen dan de aarde kan voortbrengen. En van daar uit kiezen voor duurzame investeringen in maatschappelijke noden. Willen we nog meer autowegen en vlieghavens? Waarschijnlijk leveren deze investeringen op korte termijn jobs op, maar duurzaam zijn ze allerminst.

Waar leggen we onze prioriteiten?

De Backer: “We moeten de sociale rechten blijven beschermen en luisteren naar onze wortels én naar de nieuwe maatschappelijke bewegingen, zoals Occupy. Die nieuwe bewegingen hebben soms verkeerde ideeën over de vakbond, maar ze dagen ons uit. Het is aan ons om te bewijzen dat we relevant zijn, dat we het voor iedereen leefbaar willen houden en dat we de welvaart rechtvaardig willen verdelen.
Kwaliteit van het werk is ook een vakbondsthema. Er moet werk zijn, maar de vraag is hoe dit georganiseerd wordt. We moeten het debat van het minimuminkomen claimen zodat het niet wordt gekaapt door mensen die het niet goed voorhebben met de bevolking. En we moeten op zoek naar de goudstaafjes: initiatieven die aan de basis liggen van verandering moeten we samenbrengen.

Meer info

www.etui.org
• Je kan er ook inschrijven op de Engelstalige nieuwsbrief ‘Just transition’.

Lees ook

Andere sites