Vergroenen in de dienstensector

Interview Tuur Vanmuysen

Werknemersintiatieven vergroenen de zorgsector. Vakbondsafgevaardigde Tuur Vanmuysen zet zelf tal van maatregelen op poten: een dierenpark als afvalverwerking, fietsherstelplaats, een veggiedag, ...


AVE Regina zorg- en begeleidingsinstelling

Kun je wat meer vertellen over de activiteiten van AVE Regina?

Tuur:
Wij zijn in elk geval verschillend van een productiebedrijf, waar jullie gewoonlijk vakbondsafgevaardigden interviewen. Hier werken we met mensen voor mensen.

We zijn een instelling voor jongeren en volwassenen, met internaat en semi-internaat voor jongeren. Bij het semi-internaat gaan de jongeren ’s avonds naar huis.

Er zijn ook dagateliers voor volwassenen die niet in het normale arbeidscircuit terecht kunnen. Een aantal van deze volwassenen wonen in studio’s met hulp van de instelling, anderen wonen in leefgroepen.

Het is een divers geheel met zoveel mogelijk zorg op maat.

BBTK- afgevaardigde CPBW

Wat is jouw functie binnen AVE Regina?

Tuur: Ik werk hier als opvoeder in een leefgroep van jongeren. Ik werk ook ¼ aan een tuinproject, samen met de jongeren.

Ik ben BBTK-afgevaardigde voor het CPBW (Comité ter Preventie en Bescherming op het Werk). In de ondernemingsraad ben ik plaatsvervanger.

Opleiding volgen levert resultaten op

Heb je het gevoel dat er voldoende aandacht is voor vorming en opleiding rond veiligheid & gezondheid, milieu...

Tuur: Ik mag zeker niet klagen over de aandacht voor opleidingen. Er is in de eerste plaats een groot aanbod aan interne opleidingen voor opvoeders. Ook opleidingen gelinkt aan de thematiek van het Comité, zoals hef- en tiltechnieken, komen aan bod.

Rond het milieuthema zijn er minder opleidingen voorzien, maar als ik een cursus hierrond wil volgen, maakt men daar meestal geen probleem van.

Onlangs mocht ik ook de wetgeving rond de veiligheid van speeltuinen volgen. Daarbij kwam ik te weten dat er toch enkele pijnpunten waren in verband met de veiligheid van onze speeltuin. Toen zijn er afspraken gemaakt met de gemeente, die nu instaat voor het beheer. De inwoners van de deelgemeente maken nu ook gebruik van onze speelterreinen en sportvelden.

Concrete maatregelen voor een kleinere milieu-impact

Welke acties heb je zoal ondernomen om de werkplek te vergroenen?

Tuur: We hebben al heel wat gerealiseerd. Zo hebben we de directie erop attent gemaakt dat het sinds 2006 verboden is om afvalwater te lozen in het oppervlaktewater, als er de mogelijkheid is om aan te sluiten op de riolering.

Ons afvalwater van onder andere de keuken en de wasserij wordt momenteel nog ongezuiverd in de molenbeek geloosd. Eind dit jaar sluiten we aan op de collector, en krijgt de beek eindelijk zuurstof om terug te herstellen. Ook de vijver wordt uitgebaggerd, om hem terug een functie als overstromingsgebied te kunnen geven.

Ook rond mobiliteit zitten een aantal zaken in de pijplijn. Zo hebben we voorgesteld om onder andere te investeren in douches en reparatiemateriaal voor onze fietsers. Zo hopen we meer mensen te motiveren om met de fiets te komen.

Momenteel komt ongeveer 10% van de werknemers met de fiets. De overgrote meerderheid komt met de eigen wagen, en enkelen komen met de trein en/of bus. Het is niet altijd evident om met het openbaar vervoer te komen door de uren van het ploegensysteem dat we hanteren. Bovendien zijn de uren vaak zo verschillend dat ook carpoolen in de praktijk lastig te organiseren is, al gebeurt dat wel op kleine schaal.

Wat we ook hebben gerealiseerd is een dierenpark, waar we ons keukenafval kwijt kunnen. Momenteel zitten er 2 geiten en 2 schapen, de kippen komen later. We zouden dit graag nog wat uitbreiden, maar het probleem hierbij is dat we sterk afhankelijk zijn van vrijwilligers om de dieren te verzorgen. Die vrijwilligers vinden we niet altijd even snel.

Dit jaar gaan we hoogstwaarschijnlijk van start met een ‘Veggiedag’, waarbij we 1 keer per week de ganse instelling vegetarisch laten eten. Op die manier geven we ook een aantal belangrijke waarden door aan de kinderen. Deze veggiedag was een voorstel van Stef Windelinckx, die ook kandidaat was bij de sociale verkiezingen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele zaken die we hier in gang gezet hebben.

Inspraak en overleg

Hebben jullie als vakbond het gevoel dat je voldoende inspraak hebt?

Tuur: De laatste vier jaar hebben we in het CPBW zeker onze zeg mogen doen. Er wordt ook rekening mee gehouden en er wordt samen gezocht naar oplossingen.

Open overlegsfeer

Zijn er bepaalde drempels die de directie tegenhouden om te investeren in vergroening?

Tuur: Nee, integendeel, men staat er heel open voor. Zo heeft men er onder andere voor gezorgd dat al onze gebouwen geoptimaliseerd zijn op vlak van energie-efficiëntie, door het installeren van gasketels, dakisolatie, dubbel glas, ...

Als er al een drempel is, dan is die altijd financieel van aard. Wij hangen af van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap, waarmee we uiteraard een aantal zaken moeten realiseren. Veel overschot is er dus niet.

Milieuinvesteringen bieden werkzekerheid

Wat drijft jou om hierop in te zetten als vakbondsafgevaardigde?

Tuur: Het sociale en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Investeren in groene maatregelen is soms een noodzaak om onze jobs te behouden.

Concreet: als we ons hier niet aan de wetgeving houden, bv. rond het afvalwater, dan had men ook de instelling kunnen sluiten en waren we onze jobs sowieso kwijt geweest. Investeren in vergroening is dus op lange termijn investeren in werkzekerheid.

Contacteer ons

Ben je afgevaardigde? En je bent bezig de werkplek te vergroenen? Of je hebt een idee dat je wil uitwerken maar zit nog met enkele vragen? Vertel er ons over!

Het interview met Tuur Vanmuysen verscheen in het nieuwe a-m magazine van Arbeid en Milieu.

Lees ook

Zoek op trefwoord

afgevaardigden CPBW duurzame ontwikkeling groene jobs milieu militanten mobiliteit MVO