Syndicalisten aan het woord

In heel Europa maken vakbondsmilitanten een vuist voor het milieu.


Europees netwerk groene werkplek

 • Benny, België:
  “Er kan veel gebeuren binnen de bedrijfsmuren: zonnepanelen, waterbesparingen, …. Belangrijk is dat je de collega’s vraagt naar hun ideeën. Ze zijn een vat vol kennis. Tijdens deze gesprekken krijg je enorm veel tips over wat beter kan.”
 • Kevin en Danny, Verenigd Koninkrijk:
  “Binnen het project ‘Green sky’ werken we met alle medewerkers aan een energie-efficiënte werkvloer om zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.”
 • Christina, Griekenland:
  “Onze eerste stap om de werkplek te vergroenen was het sorteren van batterijen en papier. De collega’s werden daarna betrokken bij informatiecampagnes en opleidingen. Hierdoor konden we water- en energiebesparingsplannen realiseren.”
 • Sabine, Duitsland:
  “Door de inzet van de medewerkers konden we het aankoopbeleid vergroenen. Vandaag worden op de werkplek duurzame producten gekocht. Door deze verandering begonnen de collega’s ook na te denken over hun huishoudelijke aankopen.”
 • Clara, Verenigd Koninkrijk:
  “De vakbond organiseerde een ‘Green Forum’ op de werkvloer. Eerste doelstelling was de consumptie van onduurzame grondstoffen verminderen. We schakelden over van flessenwater naar waterfonteinen. We organiseerden een klimaatcaravan waarin collega’s opleidingen konden volgen en films bekijken over de milieuproblemen.”

Zoek op trefwoord

CPBW delegees