De opleiding syndicaal werk: de kers op de taart! (delegee Jan Bossuyt)

Opendeurdag zaterdag 1 september 2018

De ‘Opleiding syndicaal werk‘ is een opleiding waarbij je die modules kiest die je nodig hebt. Maar je kan ook de volledige opleiding volgen. Vijf ‘ex‘-deelnemers klappen uit de biecht.


Opendeurdag zaterdag 1 september 2018

Niet te missen: de infovoormiddag op zaterdag 1 september 2018 van 9u tot 12u. Kom er meer te weten over de opleiding. Inschrijven kan. Met (gratis) ontbijt: ovenverse croissants ...

Meer informatie

 

De kijk van Dylan, Elisabeth, Agata, Cynthia en Jan

Ze hebben alle drie de volledige opleiding 'syndicaal werk' achter de rug. Hier getuigen ze zonder blikken of blozen over hun ervaring met die opleiding. 'Ze' dat zijn Agata Osicka (federaal ABVV-medewerker - contactpersoon Oost-Europese werknemers), Cynthia Bouw (delegee Carpenter Belgium) en Jan Bossuyt (delegee Unilin Panels). Voeg daarbij de kijk van Dylan Van Looy (delegee Lidl)  - met twee jaar opleiding achter de kiezen, en die van Elisabeth Geenen (adviseur Vlaams ABVV) die een aantal modules volgde.

Wat bracht jou ertoe om deze opleiding te volgen?

Agata: Mijn beroepssecretaris had mij deze opleiding aanbevolen. De opleiding was een excellente kans om mijn kennis over de vakbonden, het ABVV en zijn beroepscentrales, en de geschiedenis van de syndicale beweging te verbreden. Ik wist er al heel wat over, maar door het feit dat ik niet in België ben opgegroeid, kende ik sommige basisbegrippen niet, en had ik dus het gevoel dat zonder al deze kennis ik altijd achterop zou lopen.

Cynthia: Na mijn basisvorming wou ik een diepgaandere benadering van het syndicaal werk. Een  collega-afgevaardigde had mij getipt over de ‘Opleiding syndicaal werk’.  Ik heb meteen informatie opgezocht op internet. De combinatie van sociale en syndicale modules sprak mij enorm aan. In deze opleiding kijkt men ook verder dan de onderneming zelf: modules zoals sciaalzekerheidsrecht, arbeidsrecht, syndicale werking, werkloosheidswerking ... kan men toepassen binnen de onderneming.
Maar ook de werking van het ABVV kwam aan bod via de modules 'professionele' en 'interproffesionele werking'. 'Economie', 'armoedebestrijding', 'politieke vraagstukken' boden op hun beurt een nationaal beeld. 'Sociologie', 'ideologische perspectieven', 'filosofie' reikten mij een mondiaal beeld aan. En in 'psychologie', 'communicatie' en 'leidinggeven' leerde men zichzelf, anderen en situaties herkennen en hoe je daarmee moet omgaan.

Jan: Ik had alle opleidingen binnen de centrale al gevolgd en had nood aan een vorming die alles afrondde. De ‘opleiding syndicaal werk’ is de ideale mix van theorie en praktijk, het is de kers op de taart.

Dylan: Mijn interesse werd gewekt door de vermelding van de opleiding in de brochure van Vorming & Actie. Maar na mijn basisvorming ben ik eerst verder gegaan met enkele van de mandaat- en themamodules. Twee jaar geleden werd ik dan door mijn secretaris gevraagd of ik geen interesse had om de opleiding 'syndicaal werk' te starten. Ik heb daar niet lang over nagedacht. Ik ben naar een infodag gegaan en heb mij ter plekke ingeschreven.

Elisabeth: Toen ik aan deze opleiding begon in september 2017, werkte ik nog als educatief medewerker voor ABVV Senioren. Ik kwam dagelijks in contact met gepensioneerde militanten, delegees en vakbondssecretarissen. Ik voelde dat mijn kennis rond de professionele syndicale werking te beperkt was. Ik wilde dichter bij de militanten staan. Daarnaast wilde ik graag mijn kennis rond sociaal recht en arbeidsrecht verruimen. Sociaal recht is immers voortdurend in beweging.

Is deze opleiding een aanrader?

Agata: Volgens mij is de opleiding een meerwaarde voor iedereen die met het ABVV te maken heeft en in dat ‘beetje meer’ geïnteresseerd is. Hiermee bedoel ik dus delegees, maar ook collega's van de centrales of de interprofessionele werking.
Door de zorgvuldig gekozen lesgevers en het breed aanbod aan thema's is de opleiding elke lesdag opnieuw boeiend.
Het feit dat men de lessen volgt met een groep geëngageerde delegees zorgt ervoor dat men de ervaringen kan uitwisselen en van elkaar kan leren - dus: netwerksyndicalisme.

Cynthia: Zou ik deze opleiding aanraden? Zeker weten! Het is geen gemakkelijke opleiding. Je moet er werk en dus tijd in steken. Maar het is een enorme verrijking op verschillende vlakken. Je bouwt een heel netwerk op. Uit de ervaringen van je medestudenten steek je ook veel op.
Je krijgt soms een andere kijk op dingen waardoor je een probleem anders gaat aanpakken. Ik heb geen minuut spijt dat ik er ooit aan ben begonnen. Het enige waarvan ik spijt heb, is dat ik ondertussen mijn diploma heb behaald en het voor mij voorbij is.

Jan: Absoluut! Ik kan het iedereen aanbevelen die enige syndicale ervaring heeft. Het levert een meerwaarde voor de werking van de vakbond. En het maakt je ook sterker in de discussies met je werkgever.

Dylan: Zeer zeker, niet alleen voor mezelf maar ook voor het ABVV: het is een uniek syndicaal instrument met een lange geschiedenis. Ik hoop dan ook ten zeerste dat deze opleiding in al zijn eigenheid blijvend ondersteund en naar waarde geschat wordt .

Elisabeth: En of. Het geeft een brede inkijk op het syndicaal werk in al zijn facetten. Je hoeft ook niet heel de opleiding te volgen, maar kan er vakken uitkiezen. Bovendien ontmoet je veel mensen vanuit verschillende sectoren. Je leert veel bij van elkaar.

Wat is je beste herinnering aan deze opleiding?

Agata: Ik heb heel wat goede herinneringen aan deze opleiding. Maar wat mij altijd zal bijblijven is het gevoel van de hechte groep die we vormden. Iedereen van de groep kon vrij over zijn ideeën spreken, en er werd naar iedereen geluisterd. Er werd veel geleerd en gediscussieerd, maar ook veel gelachen!

Cynthia: De mooiste herinnering voor mij zijn de mensen die ik heb ontmoet. De hechte vriend-schappen die eruit gegroeid zijn. Het is altijd fijn om op syndicale acties deze mensen terug te zien of om op sociale media te merken hoe ze groeien in hun vakbondswerk. 

Jan: Ik heb een goede herinnering aan de ganse opleiding, maar vooral de collegialiteit en samenwerking tussen de cursisten is fantastisch. Het vraagt natuurlijk een inspanning want een cursusdag was voor mij twee uur en een half sporen plus veertig minuten metro.

Dylan: Los van alle boeiende lessen en docenten was een mooi moment het bezoek dat mijn klasgenoten en docent brachten aan het stakingspiket van Lidl te Deurne. Die dag was er les; vanzelfsprekend kon ik niet aanwezig zijn. De klas is toen zo goed als voltallig naar het piket gekomen, een echte 'praktijkles'. Al na twee schooljaren heeft er zich een hechte groep van studenten/delegees gevormd. Dezelfde interesses en motivaties, en het uitwisselen van ervaringen en ideeën maken deze opleiding echt uniek. Je smeedt speciale banden buiten je eigen centrale en sector. Samen sterk voelt hier niet aan als een loze slogan.

Elisabeth: De groep. We hadden een heel fijne klas. Er werd veel gelachen, maar er werden ook serieuze discussies gevoerd. De solidariteit was onderling ook groot. Één leerling is delegee bij Lidl (Dylan); tijdens de staking zijn we hem gaan steunen aan het piket.

Foto's getuigen: Agata, Jan en Cynthia en Elisabeth

Agata OsickaJan Bossuyt

Agata Osicka en Jan Bossuyt

Cynthia Bouw en Elisabeth Geenen

Op stap in Oud-Molenbeek

 

Reünie, september 2017. Een groepje afgestudeerden en docenten van de Opleding Syndicaal Werk krijgen een rondleiding in Oud-Molenbeek met Linx+ gids Dirk Lagast (links, met jeansvest). De reünie was een idee van oud-studente Agata Osicka. Het smaakte naar 'nog'.

Agenda

zaterdag 10/06/2017 E. Gryzonlaan Anderlecht Militanten en delegees

Lees ook

Zoek op trefwoord

opleiding