Ouderen krijgen wel vacatures per mail, maar daarom nog geen job

Persbericht 9/09/2016 - Een aantal kranten bericht vandaag dat 55-plussers geen digitale dienstverlening zouden krijgen van de VDAB bij hun zoektocht naar werk, en dat dit het gevolg is van een afspraak onder sociale partners. Hiermee doen ze de waarheid geweld aan.


De Vlaamse sociale partners maakten inderdaad al sinds 2008 afspraken over de begeleiding van 50-plussers. Regelmatig worden deze afspraken bijgestuurd, want de arbeidsmarkt staat niet stil. Het achterhouden van vacatures voor ouderen heeft daar echter nooit deel van uitgemaakt.

Wat de sociale partners afspraken

Wie het sociaal akkoord leest en weet wat de sociale partners als begeleiding vooropstellen, zal vaststellen dat wij absoluut niet tegen vacatures per mail zijn voor 55-plussers. Zodra een 55-plusser zich vandaag inschrijft als werkzoekende bij de VDAB, krijgt hij toegang tot ‘Mijn loopbaan’ en de vacaturedatabank van de VDAB. Eerst wordt hij geïnformeerd over zijn rechten en plichten en over het VDAB-aanbod. Indien hij niet-digitaal vaardig blijkt te zijn, krijgt hij de uitleg face to face en ook digitale opleiding en begeleiding. Daar hebben wij als vakbonden juist fors op aangedrongen. Vervolgens volgt een inschattingsgesprek met een VDAB-consulent. Op basis daarvan wordt er een individueel actieplan opgesteld met de gepaste opleidings-en begeleidingsacties naar werk, eventueel ook vacatures per mail voor 55-plussers.

“Wij hebben altijd gesteld dat wie dit wil, vacatures per mail moet kunnen krijgen. Bovendien kan elke werkzoekende, ook de 55-plusser, vrij op de databank van de VDAB alle vacatures raadplegen,” stelt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. “55-plussers kunnen wel degelijk vacatures toegestuurd krijgen per mail als ze dat wensen. Er is dus duidelijk iets misgelopen in de genoemde case. Het is alleszins niet de uitvoering van een akkoord onder sociale partners.”

Alleen digitaal volstaat niet

De vakbonden hebben altijd benadrukt dat er geen verplichtingen verbonden mogen worden aan louter digitale communicatie. Een aantal recente studies, waaronder die van de Gezinsbond, tonen aan dat er nog steeds veel digitale analfabeten zijn. 1 op 5 blijkt geen mails te kunnen sturen. 1 op 7 kan niet op het internet surfen.

Caroline Copers: “Daarom willen we dat vacatures die een computer stuurt geen verplichting inhouden voor de werkloze. Dat is dus ook de reden waarom we deze uitzondering voor 55-plussers hebben gevraagd, omdat bij een deel van hen  de digitale achterstand nog steeds groot is. Wie face to face contact wil of nood heeft aan opleiding, moet dat volgens ons ook kunnen krijgen. Wij blijven erop aandringen dat dit principe niet onder druk komt te staan.”

Waar blijven de jobs voor 55-plussers?

Caroline Copers: “Tot slot: het grootste probleem voor oudere werklozen blijft natuurlijk dat hun kansen op onze arbeidsmarkt bedroevend laag zijn en blijven. Uit de meest recente cijfers van VDAB blijkt dat bij de 55- tot 59-plussers er na 1 jaar er nog geen 25 % opnieuw aan de slag is. Bij de 60-plussers slechts 13%. Dat ouder talent moeten we meer dan vandaag kansen geven, zodat zij ook aangeworven worden wanneer zij reageren op een vacature.”

Lees ook

Zoek op trefwoord

VDAB vijftigplussers