ABVV-gewesten

Welke ABVV-gewesten zijn er? En wat doen ze?


Wat zijn de ABVV-gewesten?

Mensen wonen ook altijd in een bepaalde regio. Ook daar heeft het ABVV rekening mee gehouden.

Men noemt dit de regionale of gewestelijke structuur en werking van het ABVV. Het woord zegt het zelf: het is de structuur van het ABVV die niets te maken heeft met het soort arbeid dat men verricht, wel met de plaats waar men woont.

Wat doen de ABVV-gewesten?

De ABVV-gewesten organiseren de diensten voor de leden, militanten en centrales.

Zij verzekeren ook de samenwerking tussen de plaatselijke beroepsafdelingen en ABVV-werkingen. En ze vertegenwoordigen alle ABVV-leden van het gewest in de lokale openbare besturen en instellingen.

Een vakbond helpt zijn leden. De diensten van het ABVV geven massa’s informatie en helpen bij de papierberg. Loonbrieven, belastingen, de werkloosheidsuitkering,… De vakbond legt het allemaal uit en zorgt er mee voor dat alles in orde is. Zowel een werkend als een werkloos lid kan beroep doen op onder andere een werkloosheidsdienst, een dienst arbeidsrecht, een juridische dienst, een dienst ondernemingen, een ombudsdienst.

Daar komen ook nieuwe activiteiten bij, zoals bijvoorbeeld toeleiding van werkzoekenden naar een job of naar een opleiding, of loopbaanbegeleiding voor werkende leden. Via haar werkloosheidskas staat het ABVV-gewest ook in voor de werkloosheidsvergoedingen van de werkloze leden.

Welke ABVV-gewesten zijn er?

Er zijn 6 gewesten in Vlaanderen: regio Antwerpen, Mechelen+Kempen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Samen vormen deze de “Vlaamse intergewestelijke” of het “Vlaams ABVV”. Het ABVV bestaat op die manier uit drie intergewestelijken: één voor Vlaanderen, één voor Wallonië en één voor Brussel. Die drie intergewestelijken samen vormen dan weer het nationale of federale ABVV.

Provincie Antwerpen

ABVV-regio Antwerpen

Ommeganckstraat 35
2018 Antwerpen
tel. 03 220 66 11

www.abvv-regio-antwerpen.be

ABVV Mechelen+Kempen

Zakstraat 16
2800 Mechelen
tel. 015 29 90 30

Grote Markt 48
2300 Turnhout
tel. 014 40 03 11

www.abvvmechelenkempen.be

Provincie Limburg

ABVV Limburg

Gouverneur Roppesingel 55
3500 Hasselt
tel. 011 22 97 77

www.abvvlimburg.be

Provincie Oost-Vlaanderen

ABVV Oost-Vlaanderen

Vrijdagmarkt 9
9000 Gent
tel. 09 265 52 11

www.abvv-oost-vlaanderen.be

Provincie Vlaams-Brabant

ABVV Vlaams-Brabant

Maria-Theresiastraat 119
3000 Leuven
tel. 016 22 22 05

www.abvv-vlaamsbrabant.be

Provincie West-Vlaanderen

ABVV West-Vlaanderen

Conservatoriumplein 9
8500 Kortrijk
tel. 056 26 82 00

www.abvv-wvl.be