Wanneer werd het Vlaams ABVV opgericht?

In 1978. Maar waarom was dat?


Staatshervormingen

Dat was een gevolg van een reeks staatshervormingen – de eerste dateert van 1970 – die van België een federale staat maakten.

Heel wat beleidsbevoegdheden werden toen overgedragen van het unitaire België naar de drie gemeenschappen (de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap) en de drie gewesten (het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Ook syndicaal belangrijke thema’s werden door deze staatshervormingen gewest- of gemeenschapsmaterie: streekeconomie en tewerkstelling, onderwijs en beroepsopleiding, openbare werken, milieubeleid, enz.

De intergewestelijken

Het ABVV paste zijn structuur mee aan.

De Vlaamse, de Waalse en de Brusselse “intergewestelijke” werden in 1978 opgericht. Op het statutair congres van 1982 werden ze officieel in de ABVVstatuten opgenomen.

Sindsdien zijn de “intergewestelijken” bevoegd voor de gewest- en gemeenschapsmateries in het ABVV. Daarnaast bereiden ze mee de federale standpunten voor.

Het Vlaams ABVV is de benaming die we gebruiken voor de “Vlaamse intergewestelijke” (VLIG).

Vlaamse tegenmacht

Het Vlaams ABVV is dus de syndicale tegenmacht tegenover de werkgevers en de politieke macht in Vlaanderen (de Vlaamse regering en overheid).

In Wallonië vervult het Waals ABVV (FGTB wallonne) die rol, in Brussel het Brussels ABVV.

Downloads

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

staatshervorming