VDAB - Hoe controleert de VDAB je?

Wanneer je een werkloosheidsuitkering krijgt heb je een aantal plichten. De VDAB controleert of je aan deze plichten voldoet.  • Je moet zelf actief op zoek gaan naar werk.
  • Je moet tijdens de volledige duur van je werkloosheid ingeschreven zijn als werkzoekende en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat je een aangeboden job of opleiding niet zonder een heel goede reden mag weigeren.
  • Je moet actief meewerken aan alle acties die de VDAB je voorstelt (begeleiding, opleiding, werkervaring…).

1. Digitale controle

De VDAB kijkt je sollicitatie-inspanningen na op je persoonlijke account op VDAB.be.

Voerde je je opdrachten niet uit of gaf je geen opvolging aan sollicitaties? Dan belt de VDAB je op om na te gaan welke drempels je ervaart in je zoektocht naar werk.

Blijkt uit dit gesprek dat een digitale dienstverlening voor jou niet mogelijk is? Of dat je meer ondersteuning kan gebruiken? Dan plannen ze een afspraak voor jou met een VDAB-bemiddelaar voor een persoonlijke dienstverlening.

Hou ondertussen zeker al je sollicitaties bij op papier, want zo bewijs je dat je actief naar werk zoekt.

2. Telefonische controle

Ben je telefonisch onbereikbaar voor de VDAB? De VDAB doet 3 pogingen om je te bellen.

Reageer je telkens niet? Dan krijg je een brief mail met de vraag zelf te bellen.

Reageer je nog niet? Dan ontvang je een aangetekende brief met dezelfde vraag.

Bel je dan nog steeds niet? Dan gaat je dossier naar de VDAB-controledienst en riskeer je een sanctie.

3. Controle tijdens persoonlijke begeleiding

De VDAB verwacht dat je actief meewerkt aan deze persoonlijke begeleiding en voorgestelde acties. De VDAB noteert alles wat er van je verwacht wordt in een afsprakenblad.

Volg je de opdrachten en afspraken goed op?
Dan krijg je telkens een nieuw (formeel) afsprakenblad.

Volg je de opdrachten en afspraken niet goed op?
Dan geeft de VDAB je een ultiem afsprakenblad. Dit zijn je ‘afspraken van de laatste kans’! Je krijgt nog één maand de tijd om de gemaakte afspraken uit te voeren.

Volg je ook deze ultieme afspraken niet op?
Dan gaat je dossier naar de VDAB-controledienst. Deze dienst kan je een sanctie geven, dus je uitkering (tijdelijk) afnemen.


Sollicitatiefeedback via werkgevers

Hou er rekening mee dat werkgevers makkelijk aan de VDAB kunnen melden welke indruk jij op hen maakt. Krijgt de VDAB een melding dat je bijvoorbeeld onbeleefd of ongeïnteresseerd overkwam? Dan kan dat voor de VDAB een bijkomend element zijn voor formele of ultieme afspraken met jou.


 

Wanneer dreig je een sanctie te krijgen?

  • Als je de opdrachten op je ultieme afsprakenblad niet nakomt binnen één maand.
  • Als je niet opdaagt op een afspraak die je via een aangetekend schrijven ontving. Kan je niet omwille van een geldige reden, dan moet je op voorhand verwittigen.
  • Als je niet solliciteert op een sollicitatie-opdracht die telefonisch of in een persoonlijk gesprek met je werd doorgesproken.
  • Als je de afspraken niet naleeft met een organisatie die je begeleidt of opleidt in opdracht van de VDAB.
  • Als je afhaakt bij de start van een opleiding waarvoor je aangemeld was.

Wat gebeurt er als je dossier bij de VDAB-controledienst terechtkomt?

1. Je krijgt een brief met een uitnodiging voor verhoor. Kom onmiddellijk met die uitnodiging langs bij het ABVV, zodat we je verhoor bij de VDAB tijdig kunnen helpen voorbereiden.

2. Binnen 14 dagen na het verhoor stelt de VDAB je op de hoogte van de sanctie die je krijgt.

3. De sanctie gaat in vanaf de vierde week nadat de VDAB jou de beslissing toestuurde.

Lees ook

Zoek op trefwoord

VDAB werkloosheidsreglementering