Vlaams Opleidingsverlof (VOV) 2022-2023

Sinds 1 september 2019 komt het Vlaams Opleidingsverlof in de plaats van het Betaald Educatief Verlof (BEV). De nieuwe regeling geldt voor werknemers die in Vlaanderen werken.

Vorming & Actie | 2022
Brochure | 52 blz.


Doelgroep: Militanten en delegees

Inhoud

 • 1. Wat is VOV? In een notendop
 • 2. Wie heeft recht op VOV?
 • 3.  Waarvoor kun je VOV opnemen?
  • 3.1. Welke opleidingen zijn erkend? Fysieke én digitale opleiding
  • 3.2. Twee types van digitale vorming, wat is het verschil
 • 4.  Welke vormingen zijn uitgesloten?
 • 5.  Waar moet de vorming plaats hebben?
 • 6. Op hoeveel uren VOV  heeft een voltijdse werknemer recht?
 • 7. Op hoeveel uren VOV  heeft een deeltijdse werknemer recht?
 • 8.  Wanneer neem je de uren VOV op?
 • 9.  Hoe wordt het VOV collectief gepland?
 • 10. Hoe wordt VOV betaald?
 • 11. Hoe ga je te werk om VOV  te nemen?
 • 12. Wie betaalt het VOV?
 • 13. Kun je voor VOV ontslagen worden?
 • 14. Over aan- en afwezigheid: wat zijn je verplichtingent?
 • 15. Wat doe je als je ziek wordt tijdens je opleidingsverlof?
 • 16. Wat gebeurt er als je de opleiding stopzet?
 • 17. Wat als je niet slaagt in je examens?
 • 18. Wat is het verschil tussen VOV en syndicaal verlof?
 • 19. Wat moet een syndicale vormingsorganisatie administratief doen?
  • 1. De opleidingsdatabank
  • 2. Documenten voor de deelnemers
 • 20. Welke taken hebben de syndicale afvaardiging en de overlegorganen?
  • 1. De werknemer bijstaan
  • 2. De collectieve planning
  • 3. Controle over de toepassing van de wet
 • 21. VOV en BEV: voor wie van werk verandert naar een andere regio in België
 • Bijlage A: opleidings-cheques voor werknemers
 • Bijlage B Aanmoedigingspremie opleidingskrediet
 • Bijlage C: Wat met loopbaangerichte opleidingen?

Met de steun van de Vlaamse overheid

 

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

BEV opleiding VOV