Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Wanneer heb je er recht op?


 

Sinds 1 september 2019 vervangt het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) het Betaald Educatief Verlof (BEV). De nieuwe regeling geldt voor werknemers die in Vlaanderen werken. Voor wie werkt in Brussel of Wallonië blijft het oude BEV van kracht.

Wat is VOV?

Met het Vlaams Opleidingsverlof kan je maximaal 125 uur verlof opnemen per jaar als je een opleiding volgt. Je mag dan afwezig zijn van je werk om lessen bij te wonen of om te studeren, met behoud van loon, weliswaar met een maximumgrens. Verdien je meer dan 3.047 euro bruto, dan krijg je tot aan deze grens uitbetaald.

Voor het schooljaar 2022-2023  kan je recht hebben op een verdubbeling van je VOV uren, door het gedeeld initiatiefrecht.

Als je werkgever je een opleiding voorstelt en je zelf ook een opleiding aanvat heb je maximaal recht op 250 uur VOV. Het verdubbelde aantal uren kan nooit voor eenzelfde opleiding gebruikt worden.

 

Wanneer heb je recht op VOV?

Je moet voldoen aan deze 3 voorwaarden:

1. Je werkt in de privésector in Vlaanderen (hiervoor kijkt men naar de vestigingseenheid van het bedrijf).

2. Je werkt minstens 50%. 

3. Je opleiding voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • De opleiding is arbeidsmarktgericht en erkend. Je vindt alle opleidingen die aan deze voorwaarde voldoen op www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank
 • Je bent ingeschreven voor minstens 3 studiepunten,32 contacturen of 32 lestijden.
 • Je hebt ook recht op VOV als je examens aflegt bij de examencommissie of voor het behalen van een ervaringsbewijs.
 • Uitzondering: Staat je opleiding niet in deze databank, dan kan je die enkel met VOV volgen na het doorlopen van een loopbaanbegeleiding. De opleiding moet bovendien dan in je persoonlijk ontwikkelingsplan staan. Informeer bij je loopbaanbegeleider naar de extra voorwaarden. (Meer info over loopbaanbegeleiding.)

Kan mijn werkgever VOV weigeren?

VOV is een recht. Je werkgever kan dit niet zomaar weigeren als hij tijdig het inschrijvingsattest heeft ontvangen en minder dan 10% van het personeel met dezelfde functie op hetzelfde moment VOV wil opnemen. Dit wordt ook opgevolgd in de ondernemingsraad. Neem dus contact op met je delegee wanneer je VOV wil opnemen.

Wat zijn jouw verplichtingen?

 • Meld aan je opleidingsinstelling dat je gebruik wil maken van VOV.
 • Bezorg het inschrijvingsattest van de school aan je werkgever.
 • Zorg dat je maximaal aanwezig bent tijdens de les. Kan je niet aanwezig zijn omwille van een wettige reden, hou dan je attest (doktersattest, attest dat je moest werken…) goed bij: het kan tot 3 jaar na de opleiding door de administratie opgevraagd worden. Sommige opleidingsinstellingen blijven bovendien ook vragen om een kopie bij hen binnen te brengen.
 • Vraag elk schooljaar opnieuw je VOV aan.

Op hoeveel VOV heb je recht?

Je krijgt een jaarbudget aan uren. Op 1 september van elk jaar komt de teller op maximum 125 uur te staan. Dit schooljaar (2021-2022) heb je dankzij het het gedeeld initiatiefrecht recht op een verdubbeling. Als je op eigen intitief één opleiding start en één op initatief van je werkgever dan heb je voor beide opleidingen samen recht op 250 uur. Per opleiding blijft het wel maximaal 125 uur. Telkens je voor een opleiding uren opneemt gaan die af van je teller. Heb je op 31 augustus nog uren openstaan? Jammer, die vervallen. Je kunt dus geen uren overzetten naar het volgend jaar. Op 1 september start je met een nieuw pakket van maximum 125 uren. 

Je effectief aantal uur VOV wordt bepaald door je tewerkstellingspercentage en het type opleiding dat je volgt. Bv. Je hebt maximum 125 uren VOV als voltijds werknemer, maar als je 4 examens doet voor de examencommissie heb je sowieso maar recht op 32 uren VOV.


1. Je tewerkstellingspercentage

Men kijkt hiervoor naar je tewerkstellingspercentage in september. Je uurrooster bepaalt je maximum aantal uren.

Voltijds uurrooster Recht op 125 uren VOV
Deeltijds uurrooster 51-100% Pro rata van 125. Bv. 75% = 93,75 uren
Halftijds 50% 62,5 uren VOV (= 50% van 125).
Let op! Als je halftijds werkt met een
vast uurrooster is er de bijkomende
voorwaarde dat je enkel VOV kan opnemen
op de momenten dat de les samenvalt
met je werkuren.
Minder dan halftijds Geen recht op VOV

 

 

 

 

 

 


2. Je type opleiding

Je opleiding bepaalt je concrete aantal uren VOV.

Opleidingen die regelmatige aanwezigheid vereisen
 • VOV identiek aan het aantal lesuren (+examen) dat je aanwezig was
Opleidingen gebaseerd op studiepunten (hoger onderwijs)
 • 4 uren VOV per studiepunt
 • HBO5-opleidingen en graduaten: 6 uren VOV per studiepunt tot en met schooljaar 2021-2022
Opleidingen gebaseerd op lestijden (volwassenenonderwijs)
 • VOV identiek aan het voorziene aantal lestijden
Examens bij de examencommissie
 • 8 uren VOV per examen
Examens voor een ervaringsbewijs
 • 16 uren VOV

Nuttige tips

Met opleidingscheques geniet je tot 125 euro korting op je inschrijvingsgeld. Meer info bij onze ABVV-loopbaanconsulenten of op www.vdab.be/opleidingscheques.

Werk je in de privésector of in de social profitsector en neem je tijdskrediet om een opleiding te volgen? Dan kan je mogelijks bovenop de RVA-premie een Vlaamse aanmoedigingspremie ‘opleidingskrediet’ krijgen tot 504 euro per maand. Let op: je kan tijdskrediet niet combineren met VOV.

Deze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door:

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Stel je vraag via loopbaanadvies@vlaamsabvv.be of via onderstaand formulier.

Downloads

Lees ook