Als de arbeidsmarkt in brand staat, moet er geld zijn om te blussen

Persbericht 13 juni 2022 - De Vlaamse regering wacht al maanden met de omzetting van een werkgelegenheidsakkoord dat de sociale partners voorlegden. Een pakket positieve maatregelen om de krapte in de arbeidsmarkt aan te pakken raakt maar niet vertaald in een wetgevend voorstel.


Het Vlaams ABVV begrijpt niet waarom de regering met de voeten sleept en roept op voor een maximale omzetting van het plan met extra middelen ter ondersteuning. “Iedereen is het erover eens dat de krapte op de arbeidsmarkt acuut is. Investeer hierin, en doe dat snel en consequent, mét het akkoord van werknemers- en werkgeversorganisaties.” Deze week woensdag zitten regering en sociale partners opnieuw samen.

Eind mei registreerde de VDAB meer dan 80.000 openstaande vacatures, zo bleek vorige week. Vlaams minister van Werk Jo Brouns wil de drempels wegnemen die mensen ervan weerhouden om een job te aanvaarden, binnen en buiten de klassieke arbeidsreserve, en roept ook werkgevers op om mensen kansen te geven. Het werkgelegenheidsakkoord dat de minister momenteel onderhandelt met sociale partners moet hiertoe oplossingen bieden.

Het Vlaams ABVV, dat mee aan de onderhandelingstafel zit, pikt in op het vacatureprobleem. “We zijn nu al enkele maanden in overleg met de regering via het kabinet. Sinds maart ligt er een plan van de sociale partners klaar. Het is belangrijk dat dit plan maximaal wordt uitgevoerd. Dat betekent ook investeren in oplossingen voor de kraptes op de arbeidsmarkt met extra middelen”, aldus Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. Verschuivingen van bestaande middelen zou willen zeggen dat de arbeidsmarktkrapte wordt aangepakt ten koste van ander beleid, al bestaat daar vandaag geen duidelijkheid over.

Focus op werknemers

Arbeidsmarktkrapte aanpakken kan in de eerste plaats door betere jobs en betere loon- en arbeidsvoorwaarden, maar ook via positieve maatregelen zoals door de sociale partners voorgesteld, mét belangrijke focus op Vlaamse werknemers: een transitiepremie om mensen aan het werk te houden mits ze van een zware naar een lichtere job kunnen overstappen om zo te vermijden dat ze langdurig ziek of werkloos worden; een premie om het aanvatten van langdurige opleidingen richting knelpuntberoepen te helpen ondersteunen bij wie langdurig werkloos is en dus een lage uitkering heeft… of nog het inzetten op een Werkbaarheidsfonds voor sectoren om werkbaarheid van jobs te helpen verbeteren. Het is belangrijk dat de Vlaamse regering bereid is hierin te investeren opdat er een akkoord uit de bus zou kunnen komen.

Voor het Vlaams ABVV is ook de problematiek van de capaciteit van de VDAB (mensen en middelen) heel belangrijk. Een betere aanpak op maat door de VDAB betekent ook dat de VDAB in staat wordt gesteld dit mogelijk te maken. De 70.000 langdurig werklozen zijn niet de oorzaak van de krapte op de arbeidsmarkt. Zij dienen goed begeleid te worden, niet alleen maar gesanctioneerd of gedwongen richting gratis arbeid zoals de gemeenschapsdienst.

De krapte op de arbeidsmarkt is bovendien geen 'Vlaams' probleem , maar een Belgisch en zelfs Europees probleem. Het Vlaams ABVV zal niet aanvaarden dat een eventueel akkoord voorziet in het vergroten van de verschillen tussen werknemers in dit land, met meer ongelijkheid en ongelijke behandeling van werknemers of uitkeringstrekkers tot gevolg.

Het Vlaams ABVV verwacht van minister Brouns het evenwicht in de voorstellen van de sociale partners te bewaken, uit te voeren en extra middelen vrij te maken om ten gronde de kraptes aan te pakken. Geen lege doos, maar een volwaardig sociaal akkoord, daar gaat het Vlaams ABVV voor.